Phim chiếu rạp mới nhất

Cập nhật phim mới hôm nay
 1. CAM - Nosub120 Phút
 2. FULL HD120 phút
 3. CAM - Nosub90 Phút
 4. HD - Thuyết minhN/A
 5. 11/1313 Tập
 6. CAM - Nosub222 phút
 7. Trailer100 Phút
 8. HD - Vietsub90 Phút

Phim lẻ mới cập nhật

Cập nhật phim mới hôm nay
 1. HD - Vietsub75 phút
 2. HD100 Phút
 3. HD - Vietsub99 phút
 4. HD90 phút
 5. HD - Vietsub88 phút
 6. HD - Thuyết minh90 phút
 7. Full HD99 Phút
 8. HD100 Phút

Phim bộ mới cập nhật

Cập nhật phim mới hôm nay
 1. 12/1212 Tập
 2. 6/2045 phút / tập
 3. 39/3930 Tập
 4. 12/3035 Tập
 5. 1/5040 Tập
 6. 38/38 End38 tập
 7. 20/2025 Tập
 8. 9/2020 Tập
 9. 59/6060 Tập
 10. 7/2525 phút / tập
 11. 24/3036 tập
 12. 19/2160 phút / tập

Phim võ thuật

Phim võ thuật chọn lọc hay cực
 1. 59/6060 Tập
 2. 27/2828 Tập
 3. 35/3535 Tập
 4. CAM - Nosub120 phút
 5. 21/3030 tập
 6. 14/4545 tập
 7. 36/4545 phút / tập
 8. 49/4949 Tập

Phim kinh dị

Phim kinh dị chọn lọc hay cực
 1. HD - Vietsub75 phút
 2. HD - Vietsub99 phút
 3. 9/2020 Tập
 4. 7/2525 phút / tập
 5. HD100 Phút
 6. Full HD90 phút
 7. HD123 phút
 8. 9/3025 phút / tập

Phim hoạt hình

Phim hoạt hình chọn lọc hay cực
 1. HD90 Phút
 2. HD90 Phút
 3. HD90 Phút
 4. HD90 Phút
 5. 64/6464 tập
 6. 21/2626 Tập
 7. 97/9797 tập
 8. HD - Thuyết minh97 phút